Chia sẻ kinh nghiệm

Code chèn file trong child theme

Đôi khi bạn sử dụng child-theme trong wordpress để khi cập nhật theme thì các thay đổi không ảnh hưởng đến những gì mình đã tùy chỉnh

hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đường dẫn để chèn file trong child theme

đó là dụng hàm

get_stylesheet_directory_uri() nó sẽ trả về đường dẫn của child theme

code chèn đầy đủ

require_once(get_stylesheet_directory_uri().’/post-type.php’);

với post-type.php là tên file cần chèn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *