Chia sẻ kinh nghiệm

lấy caption của feauture image

Khi lập trình trong wordpress bạn cần lấy caption của hình đại diện của bài viết hoặc là sản phẩm.Hôm nay mình sẽ giới thiệu cac1c bạn đoạn code đó

Các bạn chỉ cần bỏ vào file functions.php của theme đang dùng là được

// ham lay caption feauture image

function the_post_thumbnail_caption() {

global $post;

 

$thumbnail_id    = get_post_thumbnail_id($post->ID);

$thumbnail_image = get_posts(array(‘p’ => $thumbnail_id, ‘post_type’ => ‘attachment’));

 

if ($thumbnail_image && isset($thumbnail_image[0])) {

echo $thumbnail_image[0]->post_excerpt;

}

}

Muốn xuất ra chỉ cần gọi hàm

Muốn xuất ra dùng echo the_post_thumbnail_caption();

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *