Chia sẻ kinh nghiệm

Thêm class vào body_class ()

Chúng ta thường sử dụng hàm body_class mặc định của wordpress nhưng làm cách nào chúng ta có thể thêm 1 cái class khác theo ý của chúng ta.Vậy giờ tôi sẽ giới thiệu ca1cc bạn hàm để chèn class vào body_class

Chỉ cần bỏ hàm này vào file functions.php

function halfhalf_body_class( $classes ) {

 

if ( is_search() ) {

$classes[] = ‘layout-search’;

}

 

if ( is_home() ) {

$classes[] = ‘layout-home’;

}

if ( is_single()) {

$classes[] = ‘layout-article without-intro with-visual’;

}

if (is_page() && !is_page_template()) {

$classes[] = ‘layout-article without-intro with-visual’;

}

 

if(is_page_template(‘contact.php’)){

$classes[] = ‘layout-article without-intro with-visual’;

}

if(is_category()) {

 

$classes[] = ‘for-knowledge layout-subhome’;

}

 

 

return $classes;

 

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *