Chia sẻ kinh nghiệm

Đường dẫn file wordpress trong javascript

<script type=”text/javascript”>

var templateUrl = ‘<?= get_bloginfo(“template_url”); ?>’;

</script>

cái var templateUrl = ‘<?= get_bloginfo(“template_url”); ?>’; là để lấy đường dẫn của file từ theme wordpress

Reset.style.background = ” url(‘”+templateUrl+”/images/searchfield_clear.png’) “;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *