Chia sẻ kinh nghiệm

Phân trang wordpress

Đầu tiên ta cài plugin WP-PageNavi

Sau đó chép đoạn code sau vào function.php de nó hiển thị ra số

<?php  add_action( ‘wp_print_styles’, ‘my_deregister_styles’, 100 );

 

function my_deregister_styles() {

wp_deregister_style( ‘wp-pagenavi’ );

}

 

?>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *