Chưa được phân loại

Remove taxonomy slug khi dùng wpml

Khi bạn sử dụng plugin đa ngôn ngữ wpml (Multilingual CMS) bạn muốm bỏ cái slug trên url cũng khó nó dễ gặp lỗi 404

Đầu tiên ta cài plugin WP No Category Base – WPML compatible

Sau đó thêm code sau vào file wp-config.php để sửa lỗi

error_reporting(1);
into your wp-config.php just below
require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *