Chia sẻ kinh nghiệm

Code chèn file trong child theme

Đôi khi bạn sử dụng child-theme trong wordpress để khi cập nhật theme thì các thay đổi không ảnh hưởng đến những gì mình đã tùy chỉnh hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đường dẫn để chèn file trong child theme đó là dụng hàm get_stylesheet_directory_uri() nó sẽ trả về đường dẫn của child theme code chèn đầy …

Tiếp tục đọc
Chia sẻ kinh nghiệm

Chuyển hướng contact form 7 sau khi submit

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển hướng contact form 7 sau khi submit .Cách làm rất dễ .Bạn chỉ cần dán đoạn mã sau vào phần cấu hình khác on_sent_ok: “location = ‘http://wordpress.net.vn/oxh/cam-on’;” với http://wordpress.net.vn/oxh/cam-on’ là trang mình muốn chuyển đến        

Tiếp tục đọc
Chia sẻ kinh nghiệm

Cách lấy favicon của bất kỳ web nào

Khi làm web có đôi lúc ta cần lấy favicon của một trang nào đó.Có thể là nó d9e5phoa85c cũng có thể đơn giản là ta thích cái favicon đó Mình có một cách để lấy favicon bất kỳ website nào một cách nhanh nhất Đó là bạn truy cập vào web sau http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.wordpress.net,vn với www.wordpress.net,vn là web bạn cần …

Tiếp tục đọc
Chia sẻ kinh nghiệm

Code chèn GA vào web

Đôi lúc khi làm theme wordpress,bạn muốn cho chuyên nghiệp hơn giống như những theme mình mua trên trang themeforest .Hôm nay mình sẽ chỉ bạn đoạn code để chèn GA (google analytics) vào web mà không cần mở code ra dán vào như trước đây nữa Cách này nó sử dụng phương thức truyền qua hàm wp_head() của wordpress …

Tiếp tục đọc
Chia sẻ kinh nghiệm

Code tạo sort bằng custom field

Đầu tiên bạn phải cài plugin advanced custom fields sau đó hãy theo dọi bài viết Code tạo sort bằng custom field.Thật ra đây là một nhu cầu rất lớn khi bạn code theme wordpress Sau một thời gian tìm kiếm mình đã tìm ra đoạn code sau $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $sanpham = array( ‘post_type’=> ‘rent’, …

Tiếp tục đọc