Plugin hay

Plugin better search replace

Bạn hãy cài plugin tên là Better Search Replace và kích hoạt nó lên. Kế tiếp là vào Tools –> Better Search Replace. Ở khung Search for, bạn nhập chuỗi ký tự cần tìm, chuỗi ký tự ở đây chính là cái tên miền cũ của bạn, ví dụ của mình là wordpress.net.. Ở phần  Replace with, bạn nhập chuỗi ký tự cần thay thế, …

Tiếp tục đọc