Chia sẻ kinh nghiệm

Hiển thị lượt xem không dùng plugin

Bước 1 Bỏ hàm này vào file functions.php   function getPostViews($postID){ $count_key = ‘post_views_count’; $count = get_post_meta($postID, $count_key, true); if($count==”){ delete_post_meta($postID, $count_key); add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’); return “0 View”; } return $count.’ Views’; } function setPostViews($postID) { $count_key = ‘post_views_count’; $count = get_post_meta($postID, $count_key, true); if($count==”){ $count = 0; delete_post_meta($postID, $count_key); add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’); }else{ $count++; update_post_meta($postID, $count_key, $count); } } …

Tiếp tục đọc
Chia sẻ kinh nghiệm

Lỗi Headers and client library….

Khi bạn chuyển sang hosting mới mà server sài công nghệ quá cap chúng ta sẽ bị lỗi web do phiên bản php quá mới.Sau đây là cách khắc phục Khi host cập nhật phiên bản php mới 5.6 thì website của tôi đưa ra cảnh báo mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100020 Library:100114 in /home/suck/public_html/wp-includes/wp-db.php on …

Tiếp tục đọc
Chia sẻ kinh nghiệm

Thêm class vào body_class ()

Chúng ta thường sử dụng hàm body_class mặc định của wordpress nhưng làm cách nào chúng ta có thể thêm 1 cái class khác theo ý của chúng ta.Vậy giờ tôi sẽ giới thiệu ca1cc bạn hàm để chèn class vào body_class Chỉ cần bỏ hàm này vào file functions.php function halfhalf_body_class( $classes ) {   if ( is_search() ) …

Tiếp tục đọc
Chia sẻ kinh nghiệm

Thêm thẻ tag cho post type

Đôi lúc bạn cần thêm thẻ tag cho post type để tăng cường SEO cho web.Bạn chỉ cần dán đoạn code này vào file functions.phhp.Các bạn hãy thử xem nha   function myTagFilter($query) { $post_type = $_GET[‘type’]; if (is_tag()){ if (!$post_type) { $post_type = ‘any’; } $query->set(‘post_type’, $post_type); } return $query; }; add_filter(‘pre_get_posts’,’myTagFilter’);

Tiếp tục đọc
Chia sẻ kinh nghiệm

lấy caption của feauture image

Khi lập trình trong wordpress bạn cần lấy caption của hình đại diện của bài viết hoặc là sản phẩm.Hôm nay mình sẽ giới thiệu cac1c bạn đoạn code đó Các bạn chỉ cần bỏ vào file functions.php của theme đang dùng là được // ham lay caption feauture image function the_post_thumbnail_caption() { global $post;   $thumbnail_id    = get_post_thumbnail_id($post->ID); $thumbnail_image …

Tiếp tục đọc
Chia sẻ kinh nghiệm

Code chèn file trong child theme

Đôi khi bạn sử dụng child-theme trong wordpress để khi cập nhật theme thì các thay đổi không ảnh hưởng đến những gì mình đã tùy chỉnh hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đường dẫn để chèn file trong child theme đó là dụng hàm get_stylesheet_directory_uri() nó sẽ trả về đường dẫn của child theme code chèn đầy …

Tiếp tục đọc